Kolektory słoneczne

Konwersją energii promieniowania słonecznego na ciepło zajmują się specjalne urządzenia - kolektory słoneczne. Nie są jeszcze w Polsce tak bardzo popularne, jak na zachodzie Europy, jednakże prognozuje się, że niebawem zastąpią tradycyjne kotłownie spalinowe. Dzięki bowiem skumulowanym promieniom słonecznym można podgrzać wodę użytkową, jak również w wielkim stopniu wspomagać centralne ogrzewanie. Nie są to jedyne zastosowania kolektorów. Dzięki nim można również podgrzać wodę w basenie. Jest to bardzo ekonomiczny sposób na wydobycie ciepła, zwłaszcza w porównaniu z elektrycznymi bojlerami. Na taki sposób grzania decydują się również osoby, dla których ważna jest ochrona środowiska. To oni otwierają świat na nowoczesne i alternatywne rozwiązania w zakresie pozyskiwania energii. Korzystanie z systemów grzewczych w postaci kolektorów słonecznych ogranicza w dużej mierze emisję do atmosfery szkodliwych związków chemicznych, takich jak tlenek i dwutlenek węgla, tlenek azotu, dwutlenek siarki i metan. Poziom ograniczenia wydzielania tych substancji może nawet wynieść 60% w skali roku. Wielkość tego ograniczenia zależna jest bowiem od stopnia wykorzystania systemu solarnego w porównaniu z tradycyjną techniką grzewczą. Firmy dystrybuujące systemy solarne zazwyczaj oferują również kompleksowo zakładane instalacje gazowe. Są bowiem one dużo bardziej tańsze w użytkowaniu niż energia elektryczna czy też system grzewczy na bazie kotłów węglowych. Dodatkowo są dużo bardziej ekologiczne.