Obróbka metali CNC - pomoc człowiekowi

Metal jest z nami na każdym kroku jak np. w wiertłach. Dlatego powstała obróbka metali cnc, tzn. że maszyna obrabia metal skrawaniem, ustawia się ją komputerowo i ułatwia pracę człowieka, który do niedawna robił to sam. Teraz ma frezarki, które pomagaj obrabiać metal i zmniejsza szansę niepowodzenia do minimum, ponieważ jak człowiek sam obrabiał metal musiał kupić trochę więcej. Frezowanie jest to jeden z rodzajów obróbki skrawaniem czyli obróbki ubytkowej, w którym stosuje się narzędzia wieloostrzowe frezy.. Ten rodzaj obróbki wykorzystywany jest do frezowania m.in. płaszczyzn, rowków, kół zębatych i powierzchni kształtowych, w tym o kształtach dowolnych